Навчальні плани

Навчальні плани (2022-2023 н.р)

Дошкільна освіта (денна, 1 р. 4 м.)

Дошкільна освіта (заочна, 1 р. 4 м.)

Дошкільна освіта (заочна, 1 р. 10 м.)

Навчальні плани (2021-2022 н.р)

Дошкільна освіта (денна, 1 р. 4 м.)

Дошкільна освіта (заочна, 1 р. 4 м.)

Дошкільна освіта (заочна, 1 р. 10 м.)

Навчальні плани (2020-2021 н.р)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (денна)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (заочна)

Дошкільна освіта (заочна)

Навчальні плани (2019-2020 н.р.)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (денна)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (заочна)

Дошкільна освіта (заочна)

Навчальний план (2018-2019 н.р.)

 

 

 

Проєкти освітніх програм

Освітня програма "Дошкільна освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (термін навчання: 1 рік 4 місяці)

Освітня програма "Дошкільна освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (термін навчання: 1 рік 10 місяців)

Проєкти освітніх програм обговорюються у відкритому доступі зі стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти за посиланням.

 

Освітні програми

Освітня програма "Дошкільна освіта" (1 рік 4 місяці) другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітня програма (2023 р.)

Освітня програма (2022 р.)

Освітня програма (2021 р.)

Освітня програма (2020 р.)

Освітня програма (2019 р.)

 

Освітня програма "Дошкільна освіта" (1 рік 10 місяців)  другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітня програма (2022 р.)

Освітня програма (2021 р.)

Освітня програма (2020 р.)

Освітня програма (2019 р.)

 

 

Рецензії

Рецензії (2019 р.)

Рецензії на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта та Початкова освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2020 р.)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

Рецензії на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2020 р.)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

 

Навчальні плани

Навчальні плани (2022-2023 н.р)

Дошкільна освіта (2р. 10м., денна)

Дошкільна освіта (3р. 10м., денна)

Дошкільна освіта (2р. 10м.,заочна)

Дошкільна освіта (3р. 10м.,заочна)

Навчальні плани (2021-2022 н.р)

Дошкільна освіта (денна)

Дошкільна освіта (заочна)

Навчальні плани (2020-2021 н.р)

Дошкільна освіта (денна)

Дошкільна освіта (заочна)

Навчальні плани (2019-2020 н.р.)

Дошкільна освіта (денна)

Дошкільна освіта (заочна)

 

 

Проєкти освітніх програм

Освітня програма «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (термін навчання: 3 роки 10 місяців)

Проєкти освітніх програм обговорюються у відкритому доступі зі стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти за посиланням.

 

Освітні програми

Освітня програма Дошкільна освіта (3р. 10м., 2023 р.)

Освітня програма Дошкільна освіта (3р. 10м., 2022 р.)

Освітня програма Дошкільна освіта (2р. 10м., 2022 р.)

Освітня програма Дошкільна освіта та логопедія (2021 р.)

Освітня програма Дошкільна освіта та логопедія (2020 р.)

Освітня програма Дошкільна освіта та Початкова освіта (2019 р.)

 

Рецензії