Навчальні плани

Навчальний план (2018-2019 н.р.)

Навчальні плани (2019-2020 н.р.)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (денна)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (заочна)

Дошкільна освіта (заочна)

Навчальні плани (2020-2021 н.р)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (денна)

Дошкільна освіта та Початкова освіта (заочна)

Дошкільна освіта (заочна)

 

 

Проєкти освітніх програм

Освітня програма "Дошкільна освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (термін навчання: 1 рік 4 місяці)

Освітня програма "Дошкільна освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (термін навчання: 1 рік 10 місяців)

Проєкти освітніх програм обговорюються у відкритому доступі зі стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти за посиланням.

 

Освітні програми

Освітня програма "Дошкільна освіта та Початкова освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітня програма (2019 р.)

Освітня програма (2020 р.)

Освітня програма "Дошкільна освіта"  другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Освітня програма (2019 р.)

Освітня програма (2020 р.)

 

 

Рецензії

Рецензії (2019 р.)

Рецензії на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта та Початкова освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2020 р.)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

Рецензії на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2020 р.)

Рецензія 1

Рецензія 2

Рецензія 3

Рецензія 4

 

Навчальні плани

Навчальний план (2018-2019 н.р.)

Навчальні плани (2019-2020 н.р.)

Навчальний план Дошкільна освіта та Початкова освіта (денна)

Навчальний план Дошкільна освіта та Початкова освіта (заочна)

Навчальні плани (2020-2021 н.р)

Навчальний план Дошкільна освіта та Логопедія (денна)

Навчальний план Дошкільна освіта та Логопедія (заочна)

 

Проєкти освітніх програм

Освітня програма «Дошкільна освіта та логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (термін навчання: 3 роки 10 місяців)

Проєкти освітніх програм обговорюються у відкритому доступі зі стейкхолдерами та здобувачами вищої освіти за посиланням.

 

Освітні програми

Освітня програма Дошкільна освіта та Початкова освіта (2019 р.)

Освітня програма Дошкільна освіта та логопедія (2020 р.)

 

Рецензії