Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Центральноукраїнськомудержавному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2017-2018 навчальний рік

Порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положенння про диплом з відзнакою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Порядок формування рейтингу успішності студентів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для призначення академічних стипендій