Порядок обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Колективний договір на 2018-2023 рр.

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Центральноукраїнськомудержавному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2017-2018 навчальний рік

Порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка