СТАШЕВСЬКА Інна Олегівна –

доктор педагогічних наук, професор,

директор навчально-наукового Інституту культури і мистецтв

ДЗ «Луганський національний Університет

імені Тараса Шевченка», заслужений діяч мистецтв України

e-mail: astash@ukr.net

Анотація

    У статті констатовано необхідність трансформації уявлень широких мас про функціональні можливості мистецтва і мистецької освіти як в аспекті формування естетичної культури особистості, так і у вирішенні актуальних проблем сучасного суспільства. Здійснено аналіз актуальних соціокультурних проблем сучасного суспільства і розкрито потенційні можливості мистецької освіти для їхнього вирішення. Основні функції масової мистецької освіти класифіковано за такими перспективами: особистісноформувальна; естетично-виховна; культурно-інтегративна; соціально-інтегративна.

Ключові слова: мистецька освіта, мистецька педагогіка, мистецтво, актуальні соціокультурні проблеми.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Gieseler W. Curriculum-Revision und Musikunterricht / Walter Gieseler // Geschichte der Musikpädagogik / [hrsg. von H.-C. Schmidt]. – Kassel, 1986. – S. 215 – 266.

2. Шкурін О. І. Виховання моральної культури старшокласників засобами мистецтв: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / О. І. Шкурін. – Луганськ, 1999. – 17 с.