ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович –

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

ОRCID iD 0000-0003-2760-275 х

e-mail: сherkasov_2807@ukr.net

Анотація

    У статті автором обґрунтовано сутність дефініції «герменевтичний підхід» в музично-педагогічній освіті, презентовано використання педагогічних технологій на уроках музичного мистецтва в четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів, розкрито методику інтерпретації творів музичного мистецтва, залучення учнів до активної творчої діяльності як в процесі слухання так і в процесі виконання творів шкільного пісенного репертуару, доведено вплив музичного мистецтва на художньо-естетичне виховання молоді.

Ключові слова: уроки музичного мистецтва, герменевтичний підхід, музично-педагогічна освіта, педагогічні технології, художньо-естетичне виховання.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Михайличенко О. В. Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія. Навч. посібник для студентів музичних спеціальностей / О. В. Михайличенко. – Суми: Вид-во «Наука», 2004. – 210 с.

2. Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. / О. М. Олексюк. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.

3. Осеннева М. С., Безбородова Л. А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. пособие для студ. нач. фак. Педвузов / М. С. Осеннева, Л. А. Безбородова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 368 с.

4. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

5. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: навч. посібник / Е. П. Печерська. – Київ: Либідь, 2001. – 272 с.

6. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. Посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.

7. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навч. посіб / Володимир Черкасов. – К.: ВЦ «Академія», 2016 – 240 с. – (Серія «Альмаматер»).