БІЛОЗУБ Людмила Миколаївна –

кандидат мистецтвознавства, доцент

кафедри акторської майстерності та дизайну

Запорізького національного університету

e-mail: belozub_l@mail.ru

Анотація

    У статті висвітлено використання вітчизняимнм композиторами народної пісні як джерела української музичної культури, що ґрунтується на досвіді багатьох поколінь, має багатовікові традиції, відіграє вагому роль у розвитку суспільства Окреслено, що в народній пісні сконцентровано широку гаму людських почуттів, особливості національно-культурної ментальності, світоглядну культуру й поетичність світосприйняття українців від давнини до сучасності. Відображено, що українська народна пісня протягом своєї тривалої історії характеризується поглибленою зацікавленістю вітчизняними композиторами, які використовували народні мотиви у своїй творчості.

Ключові слова: народна пісня, творчість, композитор, українська музична культура, національні традиції.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник. – 1994. – 192 с.

2. Вишневський О. Ще раз про народження громадянина: Національне і громадянське у сучасному українському вихованні / О. Вишневський // К. Освіта. – 2002. – 6–13 лют. – С. 6–7.

3. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник / Б. П. Гнидь. – К.: НМАУ, 1997. – 320 с.

4. Гоголь М. В. О малороссийских песнях / М. Гоголь // Пісенний вінок: Українські народні пісні з нотами. – К.: Криниця, 2009. – С. 9–13.

5. Дилецький М. П. Граматика музикальна / М. М. Гордійчук (ред.), О. С. Цалай-Якименко (підгот.). – Фотокопія рукопису 1723 р. – К.: Муз. Україна, 1970. – 109 с.

6. Корній Л. П. Історія української музики: підручник для вищих муз. навч. закл. / Л. П. Корній; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Ч. 3. XIX століття / Л. П. Корній. – К.: Вид-во М.П.Коць (2001). – 477 с.

7. Луніна А. «Opera Rustica»: діалектика міфу буття / А. Луніна // К. Музика. – 2012. – № 4. – С. 42–45.