КУРКІНА Сніжана Віталіївна –

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: sneghana28@gmail.com

Анотація

    У даній статті автор вивчає специфіку роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку на уроках музичного мистецтва. З’ясовано сутність поняття «обдарована дитина», доведено, що створення спеціальних сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей є педагогічною проблемою сучасної загальноосвітньої школи.

Ключові слова: обдарованість, талант, обдаровані діти, урок, музичне мистецтво, педагогічний супровід, творчість, художня культура, художньо-естетичне виховання

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Буренина А. И. Театр всевозможного. Вып. 1. От игры до спектакля. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. И. Буренина– СПб., 2002. – 114 с.

2. Гадалова І. М. Методика викладання музики в початкових класах: навч. посібник / І. М. Гадалова. – К.: ІСДО, 1994. – 272 с.

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К., 1997. – 376 с.

4. Давыдов В. В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопросы психологии. – М., Педагогика, 1992. – № 1. – С. 22–33.

5. Кравцова Е. Е. Разбуди в ребенке волшебника / Е. Е. Кравцова. – М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. – 160 с.

6. Музичне мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1–4 класи (Електрон. ресурс). – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/images/files/navchalni_program u/2012/ukr/08_muz_mustectv.pdf

7. Поддьяков Н. Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Концептуальный аспект / Н. Н. Поддьяков. – Волгоград: Перемена, 1995. – 48 с.

8. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доп. / О. Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 216 с.