ЛЯШЕНКО Ольга Дмитрівна –

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри інструментально-виконавської майстерності

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

e-mall: music1951@ukr.net

Анотація

    У статті розкриваються художні, теоретичні та методичні особливості процесу виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів. Розглядається авторська методика, що сприяє творчій інтерпретаційній діяльності викладача і майбутнього педагога-музиканта. Автор звертає увагу на конкретні поняття, методичні прийоми та творчі завдання, що засвоює студент при інтерпретації музичних творів.

Ключові слова: виконавська підготовка, художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору, методичні прийоми, творчі завдання.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Баренбойм Л. А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства / Л. Баренбойм – Л.: Музыка, 1969. – 289 с.

2. Гегель Г. Энциклопедия философских наук.: В 3-х т. / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1977. – Т. 1.– 452 с.

3. Ляшенко О. Д. Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва / О. Ляшенко // Наукові записки. Вип. 139. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 83–87.

4. Москаленко В. Г. Творческий аспект музыкальной интерпретации (к проблеме анализа): Исследование / В. Г. Москаленко. – К.: Изд-во Киев. гос. конс, 1994. – 157 с.

5. Полубояринова І. І. Технологія підготовки студентів-музикантів до роботи з музично обдарованими дітьми та молоддю / І. Полубояринова // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: зб. наук. праць. – Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 258– 269.