МОЛОДІЙ Ольга Романівна –

заслужена артистка України, доцент, доцент

кафедри методики музичного виховання та диригування

Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

е-mail: mamamela@ukr.net

ОБУХ Людмила Василівна –

кандидат мистецтвознавства, асистент

кафедри виконавського мистецтва Інституту мистецтв

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

е-mail: obuchmila@bigmir.net

Анотація

    У статті висвітлено питання інтонаційного самоконтролю у навчально-виховному процесі підготовки студентів-музикантів. Джерелознавчий матеріал та власний педагогічний досвід дозволяє актуалізувати проблему формування навичок самоконтролю, ідентифікувавши предмет дослідження як один із компонентів професійної підготовки студента у класі постановки голосу, науково-методично обґрунтувати певні практичні напрацювання із даної проблематики.

Ключові слова: вокальна інтонація, самоконтроль, професійна музична підготовка, вокал, навчальновиховний процес.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бандрівська О. Науково-методичні праці, статті, рецензії: Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Випуск 6. / упор. Р. МиськоПасічник. – Львів: «Апріорі», 2002. – 148 с.

2. Кушка Я. Методика навчання співу: Посібник з основ вокальної майстерності. – Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2010. – 288 с.

3. Михайлюк Х. Формування навиків самоконтролю як необхідна умова розвитку співочого голосу / Христина Михайлюк // Вокальне мистецтво: Історія. Сучасність. Перспективи: збірник статей / ред.-упор. Г. Карась. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. – С. 178–182.

4. Чайка В. Мистецтво творити голосом. Роль психофізіологічного стану студента у розвитку його вокальної майстерності: поради педагога / Володимира Чайка. – Львів: Місіонер, 2008. – 104 с.