ЩЕРБАК Ігор Вікторович –

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

кафедри музичного мистецтва

Миколаївського національного університету

імені В. О. Сухомлинського

e-mail: igor-werbak@yandex.ru

Анотація

    У статті в результаті аналізу психолого-педагогічної й навчально-методичної літератури, вивчення нормативних документів про діяльність закладів освіти, узагальнення передового педагогічного досвіду, а також за допомогою моделювання представлено теоретичні підходи до обґрунтування основних складників структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів. Це дозволило створити підґрунтя для практичної експериментальної перевірки зазначеної моделі, зокрема – відповідних організаційно-педагогічних умов і шляхів їх створення, що є перспективою подальших наукових досліджень.

Ключові слова: готовність; майбутні учителі музичного мистецтва; громадянське виховання учнів; модель; принципи моделювання; функції моделі; організаційно-педагогічні умови; етапи підготовки.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Загальна декларація прав людини. Прийнята 10 грудня 1948 р. / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з англ. – К.: «АртЕк», 1997. – 624 с.

2. Закон України «Про освіту» від 23 трав. 1991 р. № 1060-XІІ // Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – С. 533–542.

3. Конвенція ООН про права дитини. – К. : ТМ Прінт Ікс Прес, 1999. – 32 с.

4. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 79 с.

5. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності: Проект: Додаток до рішення колегії Міносвіти і науки України від 17.08.2000 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. – № 17. – С. 10–12.

6. Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4–6.

7. Трайнев И. В. Конструктивная педагогика : [учеб. пособ.] / И. В. Трайнев; под общ. ред. В. Л. Матросова. – М. : ТЦ Сфера, 2004.– 320 с.
REFERENCES