НАЗАРЕНКО Марина Павлівна

кандидат педагогічних наук, старший

викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Центральноукраїнського державного педагогічного Університету

імені Володимира Винниченка

e-mail: mary7782@mail.ru

Анотація

    Стаття висвітлює специфіку, зміст та форми інструментально-виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва загальноосвітньої школи. Проаналізовано науково-методичний та практичний досвід підготовки студентів мистецьких факультетів в інструментальних класах, накреслено способи оптимізації цього процесу з урахуванням сучасних вимог.

Ключові слова: інструментально-виконавська підготовка, концертмейстер, майбутній вчитель музичного мистецтва, оптимізація навчального процесу, педагог-музикант.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Арчажникова Л. Г. Профессия – учитель музыки: Книга для учителя. / Л. Г. Арчажникова. – М.: «Просвещение», 1984. – 111 с.

2. Бабанский Ю. Оптимизация педагогического процесса: (в вопросах и ответах) / Ю. Бабанский, М. Поташник. – К.: Рад. школа, 1984. – 287 с.

3. Воротной М. В. О концертмейстерском мастерстве пианиста: к проблеме получения квалификации в вузе / М. В. Воротной // Проблемы музыкального воспитания и педагогики: [сб. науч. трудов / науч. ред. Н. К. Терентьева]. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – Вып. 2. – С. 66 –70.

4. Назаров А. Ф. Суть педагогічної імпровізації та її місце у структурі особистості вчителя музики // Умови формування педагогічних умінь та творчих здібностей учителя музики: Зб. наук. праць. – Ярославль, 1982. – С. 32–42.

5. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва : навч. посіб. / О. Олексюк, М. Ткач. – К. : Знання України, 2004. – 264 с.

6. Цыпин Г. М. Музыкальноисполнительское искусство: теория и практика / Г. М. Цыпин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с.

7. Щапов А. Ф. Фортепіанна педагогіка / А. Ф. Щапов. – М., 1960. – 172 c.