МІНЬ ШАОВЕЙ –

аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії

Південноукраїнського національного педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

e-mail: happymichelle@live.cn

Анотація

    Рефлексивні уміння майбутніх учителів музичного мистецтва визначаються як особистісно-фахове метаутворення, що виявляється в усвідомленому володінні способами самодослідження, самоаналізу, корекції і прогнозування результатів, та забезпечує успішність фахової педагогічної діяльності. Стаття присвячена обґрунтуванню педагогічних умов як спеціально розроблених чинників ефективного розвитку рефлексивних умінь, які мають бути впроваджені у фортепіанну підготовку майбутніх фахівців в галузі музичної освіти.

Ключові слова: рефлексивні вміння, фахово-інтерпретаційний комплекс, рефлексивно-комунікативне середовище, суб’єктна рефлексивна позиція, коучингові технології.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бизяева, А. А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия / А. А. Бизяева. – Псков: ПГПИ им. С. М. Кирова, 2004. – 216 с.

2. Выготский, Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика, 1984. –Т. 3. – 328 с.

3. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А. Деркач. – М.: Издво Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 752 с.

4. Емелина Н. В. Развитие педагогической рефлексии будущего учителя-музыканта / Н. В. Емелина. – Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 3 – Том II (Психологопедагогические науки). – С. 166–170.

5. Радчук Г. Суб'єктна позиція студента у середовищі вищого навчального закладу /
Г. Радчук // Психологія особистості. – 2011. – № 1. – С. 31–39.

6. Rogers J. Coaching skills: A handbook / Jenny Rogers. – New York: Open University Press, 2004. – 249 p.