ГАЛЕЦЬКИЙ Сергій Миколайович –

здобувач кафедри психології та педагогіки,

викладач кафедри міжнародної мовної комунікації

Національного університету «Острозька академія»

e-mail: sergii.galetskyi@oa.edu.ua

ГАЛЕЦЬКА Тетяна Іванівна –

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу

Національного університету «Острозька академія»

e-mail: tanya.galetska@oa.edu.ua

Анотація

    Розвиток сучасних технологій та зміни пов’язані з різноманітною організацією праці в останні роки призвели до значних змін у видах знань і у способах їх отримання. Тому електронне (онлайн, дистанційне) навчання активно набуває популярності. Нажаль електронна форма навчання ще не дістала широкого поширення в Україні. У статті розглянуто особливості електронного навчання. Досліджено його основні переваги: індивідуальний графік та темп навчання; самостійне визначення студентом місця навчання; заощадження коштів та вільного часу; територіальна мобільність; можливість віддаленого доступу. Виділено наступні недоліки: відсутність живого (тет-а-тет) спілкування та роботи в команді; необхідність освоєння та пристосування до нових інформаційних технологій, використання Інтернет; обмежене коло курсів, доступних онлайн; проблеми із визнанням дипломів роботодавцями.

Ключові слова: електронне навчання, дистанційна освіта, комп’ютерні технології, методи комунікації.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Мигович С. М. Огляд сучасного стану дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Мигович. – Режим доступу: http://www.mnau.edu.ua/files/02_02_01_10/mygovich/ 2012-mygovich-ossdnu.pdf.

2. Осадчий В. В. Система дистанційного навчання університету [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий. – Режим доступу: http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/articles/2010/30_05.pdf.

3. Рафальська О. О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіті [Електронний ресурс] / О. О. Рафальська. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Режим доступу: http://ki.lutskntu.com.ua/node/127/section/22.

4. Требик Л. П. Основні принципи дистанційного навчання у підвищенні кваліфікації управлінських кадрів регіону [Електронний ресурс] / Л.П. Требик. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Trebik.pdf.

5. Хоменко Л. О. Досвід розробки методів дистанційного навчання іноземних мов у НАУ / Л. О. Хоменко, О. Ю. Балалаєва. – Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2005-1/05klomin.pdf.

6. Bates T. (2001). National strategies for e-learning in post-secondary education and training / Bates Tony. – UNESCO. – 132 p.

7. Rosenberg M. (2007). Beyond E-Learning: New Approaches to Managing and Delivering Organizational Knowledge / Marc J. Rosenberg, Ph. D. // ASTD International Conference, Atlanta. 8. Rossett, A. Sheldon, K. (2001). Beyond The Podium: Delivering Training and Performance to a Digital World. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer. – p. 274.