Склад екзаменаційних комісій на денній та заочній формах навчання (літо 2020 р.)

Бакалавр

Магістр

 

Розклад атестації (літо 2020 р.)

Оглядові лекції. Денна форма

Бакалавр. Денна форма

Бакалавр та магістр. Заочна форма

Літня сесія на факультеті іноземних мов, 2019-2020 н.р.

1 курс

2-3 курси

4 курс

1М курс