У 2019 році вступники з повною загальною середньою освітою, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за денною та заочною формами навчання з 10 до 22 липня включно подають заяви на участь у конкурсному відборі до закладу вищої освіти для її розгляду приймальною комісією виключно в електронній формі.

Детальніше тут: Електронна заява на вступ 2019

Електронна заява – заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви.

Для подання електронної заяви вступник повинен зарєструвати "Електронний кабінет", скориставшись освітнім он-лайн сервісом "Освіта всім" на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

Інструкції щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі (реєстрація електронного кабінету) на сайті МОН України

Особистий електронний кабінет вступникавеб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус.

Статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів:

 • розпочинається 01 липня

Прийом електронних заяв для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання:

 • розпочинається 10 липня
 • закінчується  22 липня (о 18:00)

Для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі при Приймальній комісії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка створено

Консультаційний центр (ауд. № 104, п'ятиповерховий адміністративний корпус університету),

 • який працюватиме з 1 до 22 липня включно

Адреса приймальної комісії: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 (ауд. 103, корпус № 5)

Телефони приймальної комісії:

+380 (522) 22 86 50;

+380 (50) 96 046 56;

+380 (96) 62 379 13

Електронна пошта приймальної комісії: kspu@kspu.kr.ua

Прийом електронних заяв для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:

 • розпочинається 10 липня
 • закінчується  22 липня (о 18.00 годині).

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році

Вступники, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі та хочуть скористатись своїм спеціальним правом при вступі до ЦДПУ ім. В. Винниченка подають заяву до приймальної комісії в паперовій формі – особисто.

Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

 • адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. У 2019 році приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів ЗНО 2018 та 2019 років;
 • серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», а також факультативи у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

Подані вступником дані перевіряються в Єдиній базі.

У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази:

 • номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником.

завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;

Детальніше тут: Електронна заява на вступ 2019