Навчальні плани

Навчальний план (2019-2020 н.р.)

Навчальні плани (2020-2021 н.р)

Навчальний план Дошкільна освіта та Початкова освіта (денна)

Навчальний план Дошкільна освіта та Початкова освіта (заочна)

Навчальний план Дошкільна освіта (заочна)

 

Освітні програми

Освітня програма (2019 р.)

Освітня програма (2020 р.)

 

Рецензії

Рецензії (2019 р.)

Рецензії (2020 р.)

Рецензія на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта та Початкова освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Рецензія на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта та Початкова освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Рецензія на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта та Початкова освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Рецензія на освітньо-професійну програму "Дошкільна освіта та Початкова освіта" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка