Шашкова Анастасія Олександрівна

аспірант кафедри державно-правових
дисциплін та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
nastia.richy13@gmail.com

Анотація

Стаття присвячена дослідженню існуючих видів (форм) систематизації законодавства та виокремленню з них найбільш оптимальної моделі систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Визначено характерні особливості кожного з видів систематизації. Досліджено наукові погляди щодо доцільності систематизації законодавства у зазначеній сфері. Наголошено на тому, що на сьогоднішній день існує декілька моделей правового регулювання відносин, пов’язаних зі сферою інтелектуальної власності. Досліджено зарубіжний досвід таких країн як Франція, Філіппіни, Португалія, Італія та Естонія. Зроблено висновок, що на сучасному етапі реформування сфери інтелектуальної власності доцільним та необхідним є прийняття Кодексу інтелектуальної власності України.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, інтелектуальна власність, систематизація законодавства, кодифікація, Кодекс інтелектуальної власності України.

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. За ред. В.М. Кириченка. К.: Центр учбової літератури, 2010. 264 с.
2. Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 1. 110-115.
3.Стефанчук Р. До питання про кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності. Право України. 2016. № 11. С. 86-91.
4.Проект Кодексу інтелектуальної власності України від 02.06.2004р. URL: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=568:intelektualna-vlasnist-spisok&Itemid=151
5.Шарікова О. Захист прав інтелектуальної власності: законодавчий аспект. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. Вип.1 (1). С. 219-224.
6. Шишка Р. Б. Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності:за та проти. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 3. С. 83-87.
7. French. Code de la propriété intellectuelle (consolidated version of August 1, 2018). URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16750
8. Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293). URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3432
9. Portugal Code of Copyright and Related Rights (as amended up to Law No. 100/2017 of August 23, 2017). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=17387
10. Código da Propriedade Industrial (alterado pelo Lei n.º 16/2008, de 01/04). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5952
11. Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2481
12. Law No. 633 of April 22, 1941, for the Protection of Copyright and Neighboring Rights (as amended up to Legislative Decree No. 685 of December 31, 1994). URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2475
13. Ряботягова Л. Кодифікація інтелектуальної власності Італії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 3. С. 20-28.