Шевченко Тихін Віталійович

старший інспектор роти № 3 батальйону
патрульної служби поліції
особливого призначення «Харків»
ГУНП України в Харківській області
zelod@ukr.net

Анотація

В статті розглянуті окремі питання забезпечення особистої безпеки поліцейських в екстремальних ситуаціях, які виникають під час ліквідації групових порушень публічного порядку, а також питання необхідності зміни законодавчої бази з метою зменшення травматизму поліцейських під час групових порушень публічного порядку шляхом удосконалення адміністративно-правового забезпечення.

Ключові слова: Національна поліція, поліцейський, екстремальна ситуація, екстремальні умови, небезпеки, особиста безпека, професійно-психологічна підготовка, ризик, оцінка ризику, групові порушення публічного порядку

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19.
3. Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / Кол. авт.; кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т.П. Мінка. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 480 с.
4. У Дніпрі перед матчем «Динамо» і «Шахтаря» футбольні фанати побилися з поліцією URL: https://tsn.ua/ukrayina/u-dnipri-pislya-biyki-futbolni-fanati-pishli-vizvolyati-zatrimanih-do-viddilu-policiyi-1152483.html?g=article&m=400565928
5. Ануфріев М. І. Організаційно-правові засади управління безпекою життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України: Науково-практичний посібник. X.: Ун-т внутр. справ, 1998. 32 с.
6. Бандурка А.М. Генерал милиции советует и предупреждает. Учебное пособие. 1998. 256 с.
7. Бандурка О.М. Шаша І.К. Власенко І.В Бортнічук П.М. Основи охорони праці та охорона праці в діяльності ОВС. 2003. 288 с.
8. Білоус Т.Л. Сутність і структура професійної готовності дo poбoти в eкcтpeмaльниx умoвax у мaйбутнix пpaцiвникiв органів внутрішніх справ. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. № II (18), Issue: 37. 2014. С. 37-40.
9. Власенко І.В., Чміль М.О. Шляхи забезпечення особистої безпеки працівника ОВС. Вісник Національного університету внутрішніх справ. Випуск 24. Харків. 2003. С. 60 – 63.
10. Власенко І.В. Удосконалення професійної підготовки працівників ОВС. Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. Випуск 35. Харків. 2006. С. 356 – 360.
11. Власенко І.В. Проблеми особистої безпеки працівників правоохоронних органів. Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення професійної майстерності працівників ОВС в бойовій підготовці». Одеса. 2008. С. 11 – 13.
12. Власенко І.В., Чміль М.О., Федоров В.В. Ступінь впливу екстремальних умов на працівників міліції при використанні ними вогнепальної зброї. Право і безпека. Вип. № 4(46). Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ. 2012. С. 335 – 338.
13. Джафарова О. В. Щодо визначення категорії «Екстремальні умови проходження служби в органах внутрішніх справ». Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 грудня 2015 р.). Х. : ХНУВС, 2015. С. 73-74.
14. Криворучко Л. С. Організація професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. Х., 2008. 20 с.