Ануфрієв Микола Іванович

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри міжнародного права
та порівняльного правознавства
Навчально-наукового інституту права
імені князя Володимира Великого МАУП
int.inf.law@gmail.com


Кісілевич-Чорнойван Ольга Михайлівна


доктор філософії в галузі права, професор МКА,
професор кафедри міжнародного права
та порівняльного правознавства
Навчально-наукового інституту права
імені князя Володимира Великого МАУП
kisilevycho@rambler.ru

Анотація

У даній науковій статті досліджено розвиток повноважень та предметів відання Європейського Союзу як наднаціональної міжнародної організації. Визначено вплив економічних, політичних та правових факторів на розвиток правосуб’єктності Європейського Союзу. На основі аналізу головних міжнародних документів в даній сфері окреслено специфічні риси компетенції ЄС.

Ключові слова: компетенція, наднаціональність, правосуб’єктність міжнародних організацій, розвиток повноважень

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Право Європейського Союзу: підручник / за ред. В.І. Муравйова. К.: Юрінком Інтер, 2011. 704 с.
2. Шпакович О.М. Наднаціональність як правова категорія. Віче. 2014. № 20. С. 28-32.
3. Бабій С. Роль над національності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку. Право України. 2010. № 1. С. 155-162.
4. Муравйов В., Березовська І. Види компетенції реформованого Європейського союзу. Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. 2008. № 37. С. 53-57.
5. Право Европейского союза : учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт; Высшее образование. 2010. 1119 с.
6. Хоббі Ю.С. Правова природа Європейського Союзу : проблема визначення. Держава і право. 2010. Випуск 47. С. 590-595.
7. Яковюк І.В. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу : проблеми визначення. Вісник академії правових наук України. 2004. № 3. С. 114-126.
8. Білорус І.О. Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу. Зовнішня торгівля : право і економіка. 2007. № 3(32). С. 78-81.
9. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). К.: Академ-Прес, 2002 426 с.
10. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. – Council of the European Union. 2007 URL: http://europa.eu/european-union/index_еn.