Трошкіна Катерина Євгенівна

викладач кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
katerynareva@gmail.com

Мітькова Ілона Сергіївна

студентка IV курсу факультету історії та права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
milonasmitt@gmail.com

Анотація

Стаття присвячена аналізу технологічних засобів захисту авторських прав на електронні книги через призму досвіду США та України. У результаті дослідження продемонстровано багатоаспектну систему заходів захисту авторських прав. Підкреслено переваги та недоліки застосування DRM-систем для охорони авторського продукту. Акцентовано увагу на перспективних зарубіжних законодавчих актах, що є доцільними для імплементації до національного законодавства. Автори вказують на популяризовані методи обходу технологічних засобів захисту авторських прав та шляхи їх попередження. Здійснено порівняльний аналіз процедури реєстрації авторського права на електронну книгу як обов’язкової умови при судовому позові для охорони права інтелектуальної власності.

Ключові слова: електронна книга, оффшорний хостинг, управління цифровими правами, шифрування, водяний знак, цифровий підпис

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Bobbie Johnson. Internet pirates find 'bulletproof' havens for illegal file sharing URL: https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/05/internet-piracy-bulletproof
2. Digital Millenium Copyright Act of 1998. URL: https://www.congress.gov/105/plaws/publ304/PLAW-105publ304.pdf
3. Gordon Mcconnell. New Forms of Piracy: How Telegram is Being Used to Pirate Books, Magazines and Textbooks URL: https://blog.redpoints.com/en/telegram-incoming-piracy
4. Stefan Bechtold. Digital Rights Management in the United States and Europe // The American Journal of Comparative Law. 2004), № 2. URL: https://www.jstor.org/stable/4144454?seq=1#page_scan_tab_contents
5. Technology, Education and Copyright Harmonization Act of 2002 URL: https://www.copyright.com/wpcontent/uploads/2015/04/CR-Teach-Act.pdf
6. Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі/ // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 4. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_4/3.pdf
7. Офіційний сайт Бібліотеки Конгресу США URL: https://www.loc.gov
8. Офіційний сайт Бюро по захисту авторських прав США URL: https://www.copyright.gov
9. Офіційний сайт Книжкової палати України URL: http://www.ukrbook.net
10. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
11. Портал світової статистики Statista URL: https://www.statista.com/statistics/684345/pirate-content-viewersby-country
12. Посібник користувача на Офіційному сайті Adobe Acrobat URL:https://helpx.adobe.com/ua/acrobat/userguide.html
13. Про авторське право та суміжні права. Закон України від 23.12.1993 в редакції від 22.08.2018 № 3792-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
14. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. Постанова КМУ від 27.12.2001 в редакції від 22.12.2017 № 1756. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF
15. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва. Постанова КМУ від 18.07.1995 в редакції від 27.12.2001 № 532. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/532-95-%D0%BF
16. Сайт Гела Елрода URL: https://halelrod.com
17. Умови використання для Pay Pal Service URL: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/useragreement-full