Тесцова Олеся

Центральноукраїнський державний педагогічний університетімені Володимира Винниченка (м. Кропивницький)

У 60-70-ті роки в Україні поширюється функціональний підхід до навчання та виховання, закріплений у законі «Про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи освіти в СРСР», відповідно до якого вводилася обов’язкова професійна підготовка в загальноосвітніх школах, подальше підвищення рівня загальної та політехнічної освіти, підготовка освічених людей, які б добре знали основи наук, виховання молоді в глибокій повазі до принципів соціалістичного суспільства, у дусі ідей комунізму [1]. 

Детальніше