Акбаш Катерина, Пасічник Наталя, Ріжняк Ренат

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. В статті наведена розробка практичної складової магістерських курсів «Основи ґендерних досліджень» та «Статистичні показники ґендерної рівності» у вигляді частини ґендерного аналізу навчально-виховного процесу фізико-математичного факультету КДПУ ім. В. Винниченка, а саме – охоплено збір кількісних даних про ґендерний склад контингенту студентів, науково-педагогічних працівників та технічного персоналу, а також ґендерний склад окремих характерних груп учасників навчально-виховного процесу; виявлена специфіка ґендерної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу.

Ключові слова: ґендерний аналіз, підготовка магістрів, навчальний курс, практична підготовка, ґендерний склад.

Детальніше