Згідно із Законом України “Про вищу освіту” та “Порядком обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів Центральноукраїнсього державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (зі змінами)” оголошується конкурс на заміщення таких вакансій

кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти:

- на посаду завідувача кафедри — 1;

- на посаду професора кафедри — 1;

кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики:

- на посаду завідувача кафедри — 1;

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права:

- на посаду професора кафедри — 1;

кафедра біології та методики її викладання:

- на посаду професора кафедри — 1.

Умови конкурсу:

- на посаду завідувача кафедри — наявність наукового ступеня та / або вченого / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / практичної роботи не менше 5 років;

- на посаду професора — наявність наукового ступеня та вченого звання доцента / почесного звання відповідно до профілю кафедри, стажу науково-педагогічної / наукової / практичної роботи, опублікованих наукових та навчально-методичних праць (відповідно до ліцензійних вимог), здійснення керівництва науковою роботою здобувачів наукового ступеня.

Претенденти на усі посади науково-педагогічних працівників повинні відповідати кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (додаток 12 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187).

Для участі в конкурсі претендент, який не працював в ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає до відділу кадрів університету такі документи: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; особовий листок з обліку кадрів; засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання; список наукових та навчально-методичних праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

Претендент на науково-педагогічну посаду, який працював в ЦДПУ ім. В. Винниченка, подає такі документи: заяву про участь в конкурсі, написану власноруч; список наукових та навчально-методичних праць; звіт про роботу за попередній період за встановленою в університеті формою.

Термін подання заяв та документів — 1 місяць із моменту публікації оголошення.

Адреса подання документів: відділ кадрів ЦДПУ ім. В. Винниченка (каб. 202 корпусу № 5), вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006.

Тел.: (0522) 22-36-92.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006, тел.: (0522) 22-18-34, факс: (0522) 24-85-44.