Засновник:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Філологічні науки»

          obl 143

Наукові записки. Серія: Філологічні науки адресовано науковим працівникам, викладачам, студентам філологічних факультетів та факультетів іноземних мов, учителям-словесникам та учителям іноземних мов.

«Наукові записки. Серія: Філологічні науки» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.

Рік заснування: 1995

ISBN 978–617–653–039–8

ISSN 2522-4077 (Print)

ISSN 2522-4085 (Online)

Проблематика: мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство); картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики й етнолінгвістики; лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу; прикладна лінгвістика.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 155254097

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р.

Галузь науки: філологія

Періодичність: 2-3 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська, німецька

Засновник: ЦДПУ ім. В.Винниченка

Редакція робить винятки з правил на користь обраної групи людей (авторів країн що розвиваються)

СС BY-NC

Адреса редакції:

Україна, 25006, Кропивницький, вул. Шевченка, 1 тел: (052) 22-54-40; моб: 38+(050)2747525; 38+(095) 71 39 708

movy.i.svit@gmail.com

Факультет іноземних мов

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та відображено на всеукраїнському сайті Українські наукові журнали.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу.

images

«Наукові записки. Серія: Філологічні науки» розміщено у пошуковій системі Google Scholar.

Google Scholar — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії — листопад 2004 року. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.