“Наукові записки. Серія: Історичні науки” Центральноукраїнський державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №12099-970Р.