23-24 листопада 2021 року відбулася Ювілейна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Напрями конференції:

1. Становлення та розвиток історичної, правової, політичної освіти в університеті.

2. Досягнення університету в розвитку математики, природничих наук та технологій.

3. Історія розвитку педагогічної, психологічної, мистецької освіти в університеті.

4. Історія та перспективи розвитку української та іноземної філології в університеті.

5. Здобутки факультету фізичного виховання.

Висвітлюючи особливості становлення та розвитку історичної, правової, політичної освіти в університеті, доповідачі поділилися спогадами про визначних особистостей – Т. С. Бабака, П. М. Безтаку, П. Д. Верещагіна, В. К. Коржавіна, В. В. Крутікова, О. Лишневського, К. В. Манжул, – які свого часу викладали на історичному факультеті (факультеті історії та права) та здійснили значний внесок у розвиток науки. Висвітлювалися питання функціонування кафедр факультету. Окремої уваги заслуговувала тема 40-річної історії розвитку археології в університеті.

Досягнення університету в розвитку математики, природничих наук та технологій знайшли відображення в доповідях, присвячених висвітленню біологічної освіти в університеті, здобутків географічної науки, фізики, математики, економічної підготовки студентів; висвітлювалися історико-педагогічні аспекти підготовки вчителів трудового навчання та технологій. Були згадані науково-педагогічні працівники – С. П. Величко, Л. О. Волков, Й. А. Захальов, Н. А. Калініченко, І. З. Ковальов, Т. Ф. Нестеренко, Г. М. Оліфер, Н. Я. Прайсман, В. І. Сірий, А. Синявський, В. Харцієв, які в різні періоди здійснювали і нині забезпечують професійну підготовку вчителів біології, географії, хімії, математики, фізики, трудового навчання та технологій.

На секційних засіданнях конференції висвітлювалася історія розвитку педагогічної, психологічної, мистецької освіти в університеті. Зокрема, актуалізувалися проблеми підготовки вчителів початкових класів, фахової підготовки студентів мистецьких спеціальностей, створення іміджу вчителя в сучасному освітньому закладі. Обговорювалися актуальні питання удосконалення методик дошкільної та початкової освіти. Відзначалася роль університету у забезпеченні регіону кваліфікованими кадрами з інклюзивної освіти, соціальної роботи. Був здійснений екскурс в історію становлення та розвитку кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Доповідачі згадали наукові здобутки Н. О. Головань, Г. В. Дьяконова, П. В. Лушина, Т. І. Пашукової – викладачів кафедри психології, які свого часу працювали на факультеті педагогіки та психології і забезпечували психологічну підготовку майбутніх учителів до педагогічної діяльності та започаткували професійну підготовку практичних психологів.

З доповідями про історію та перспективи розвитку української та іноземної філології в університеті виступали учасники конференції на секціях української та зарубіжної літератури, української мови та журналістики, лінгводидактики та іноземних мов, германських мов та методик їхнього навчання, перекладу, прикладної та загальної лінгвістики. Лунали спогади про визначних особистостей філологічного факультету – Л. Куценка, В. Марко, В. Панченка, В. Харцієва. Актуалізувалися питання розвитку української філології та журналістики. Висвітлювалися важливі проблеми викладання в університеті іноземних мов в умовах входження вітчизняної освіти у світовий освітній простір, формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності.

Здобутки факультету фізичного виховання висвітлювалися на секційних засіданнях кафедр теорії і методики фізичного виховання, олімпійського і професійного спорту, фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи. Зокрема, була згадана історія становлення і розвитку факультету фізичного виховання, його кафедр – теорії і методики фізичного виховання, анатомії та фізіології людини. Обговорювалися актуальні проблеми розвитку галузі фізичної культури і спорту загалом, а також окремих видів спортивної діяльності в університеті – спортивної гімнастики, баскетболу, багатоборства, радіопеленгації. Були згадані особистості видатних тренерів-викладачів та їх спортивні й педагогічні досягнення. Відзначалася роль факультету фізичного виховання в підготовці вчителів фізичного виховання та спортсменів, які демонструють свою майстерність на змаганнях світового рівня.