Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 530 від 06.06.2022 р., на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства, утворена спеціалізована вчена рада Д23.053.05 Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Профіль ради: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Головою ради призначено доктора юридичних наук, професора, ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Соболя Євгена Юрійовича.