Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” запрошує наукових, науково-педагогічних , педагогічних працівників, аспірантів до публікації результатів досліджень, теоретичних і експериментальних розробок у друкованих наукових виданнях “Проблеми освіти”, “Нові технології навчання”, які включені до переліку наукових фахових видань у галузі педагогіки (наказ МОН № 1413 від 24.10.2017).

Після розгляду редакційними колегіями публікація статей, повідомлень та рецензій здійснюватиметься безкоштовно.

Детальна інформація щодо вимог та умов публікації розміщена на офіційному сайті ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” (https://www.imzo.gov.ua) у розділі “Наукова робота”.

Інформацію надано науковим відділом