Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» провадить діяльність за такими науковими напрямами:

За результатами засідання атестаційної комісії наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021 № 372 «Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» визначено атестаційні оцінки та віднесено ЗВО до відповідних кваліфікаційних груп. ЦДПУ ім. В.Винниченка віднесено до групи В.

*До групи В відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення насамперед для забезпечення належного рівня освітнього процесу в закладах вищої освіти.

Експертний висновок щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти за науковим напрямом «Суспільні науки»

Експертний висновок щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти за науковим напрямом «Математичні науки та природничі науки»