з/п

Назва
наукового
заходу

Відповідальні
за проведення,
контактна
інформація

Орієнт.
термін провед.

Орієнт. к-ть учасн.

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1.

Всеукраїнський круглий стіл
«Підготовка вчителя історії: досвід, виклики, перспективи»

Кафедра права та правоохоронної діяльності
Відповідальна: професор Рябовол Л.Т. (тел.+380662925487, lryabovol8@gmail.com)

м. Кропивницький
23 вересня
2022 р.

20

Міністерство освіти і науки України

ЦДПУ ім.В.Винниченка

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

Інститут педагогіки НАПН України (відділ суспільствознавчої освіти);

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін);

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства);

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

(кафедра методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти)

2.

Щомісячні семінари Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень

Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень
Відповідальний: Ріжняк Р.Я. (0505666026, rizhniak@gmail.com)

Вересень – грудень 2022 року, січень – червень 2023 року, (третій тиждень місяця)

15

ЦДПУ ім.В.Винниченка

3.

Науково-методичний семінар «Актуальні проблеми навчання математики, інформатики та економіки»

Кафедра математики та методики її навчання, Відповідальна: Ботузова Ю.В. (0999054955, vassalatii@gmail.com)

Вересень – грудень 2022 року, січень – червень 2023 року, (четвертий тиждень місяця)

30

ЦДПУ ім.В.Винниченка,

КЗ «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького»

4.

Онлайн-семінар
«Як потурбуватися про себе в умовах війни»

ЦДПУ ім.В.Винниченка,
кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва.
Відповідальний: доцент Радул І.Г.
м.Кропивницький, вул.Шевченка 1,
0993810738
E-mail: pract.psi@gmail.com

Вересень

2022 року
30-50 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

5.

ХІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Кафедра технологічної та професійної освіти

Відповідальний: д.пед.н, проф, завідувач кафедри М. І. Садовий

(smikdpu@i.ua ; тел. 0504570858)

Жовтень-листопад

 2022 року

100

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Інститут педагогіки НАПН України;

Рада молодих вчених ЦДПУ ім.В. Винниченка;

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Атирауський державний університет імені Х. Досмухамедова (Казахстан);

Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща);

Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, м. Кишинів);

Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія);

Луцький національний технічний університет;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

6.

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет конференція «Вивчення й впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення»

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Відповідальні: кандидат пед. наук, доцент Баранюк І. Г., (i.klochek@gmail.com, тел.: 0684590140)

6-7 жовтня 2022 року

60

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського;

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

7.

I Всеукраїнська науково – практична інтернет конференція «Упровадження сучасних технологій для реалізації завдань освітніх галузей НУШ»

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Відповідальна: канд пед наук, доцент Кіндей Л.Г. (lesyakindei@gmail.com , тел.: 0999807790)

27 жовтня

2022 року

60

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка;

кафедра педагогіки та освіти Маріупольського державного університету

8.

Семінар – практикум для вихователів ЗДО

«Інтерактивні методи розвитку мови дошкільників»

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відповідальна:
доктор пед. наук, доцент Котелянець Ю.С.
(тел.: 0953092616, youliana@i.ua )

жовтень

 

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Заклад дошкільної освіти №22 "Оленка" м. Кропивницький

9. Онлайн - семінар «Глибинна психокорекція: шляхи пізнання та самопізнання»

ЦДПУ ім.В.Винниченка,
кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва.
Відповідальний: доцент Галушко Л.Я.
м.Кропивницький, 
вул.Шевченка 1, 0663038550
E-mail: pract.psi@gmail.com

Жовтень

2022 року
25 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
10. Студентський круглий стіл “Алькала-Кропивницький: навчання перекладу в університеті та професійні перспективи”

ЦДПУ ім.В.Винниченка, м.Кропивницький, вул.Шевченка 1
Онлайн (Zoom)
Відповідальні: доцент Бондаренко О.С.
(O.S.Bondarenko@cuspu.edu.ua), Бондаренко К.Л.
(K.L.Bondarenko@cuspu.edu.ua)

17 листопада
2022 року
45 Міністерство освіти і науки України;
ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Кафедра Сучасної філології університета Алькали (Іспанія), магістерська програма “Intercultural
Communication and Public Service Interpreting and Translation”
11. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Соціально-психологічна допомога при ПТСР та інших психічних розладах. Актуальні проблеми» Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальна:
кандидат психологічних наук, доцент Радул І.Г.
(тел.: 0993810738,
E-mail: pract.psi@gmail.com)
4 листопада
2022 року
 

Міністерство освіти і науки України;
ЦДПУ ім.В.Винниченка, Україна;
Pucelik Consulting Group, США;
Громадська організація «Асоціація незалежних фахівців «Простір Людини», Україна

12. Семінар «Особливості роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану»

ЦДПУ ім.В.Винниченка,
кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва.
Відповідальний: ст. викладач Калашникова Л.В., Дорошенко О.М. (0501931873)
м.Кропивницький, вул.Шевченка 1,
0504576254
E-mail: pract.psi@gmail.com

Листопад

2022 року
25

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Інклюзивно ресурсний центр №1 міської ради м. Кропивницького
13. Онлайн-семінар «Психологічна допомога дітям, які постраждали від війни»

ЦДПУ ім.В.Винниченка,
кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва.
Відповідальний: доцент Мельничук І.Я.
м.Кропивницький, вул.Шевченка 1,
0958390336
E-mail: pract.psi@gmail.com

Квітень 2023 року 25 ЦДПУ ім. В.Винниченка

14.

І Міжнародна науково-практична конференція «Слово в сучасній науковій парадигмі: євроінтеграційний контекст»

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій
Відповідальні:
д.філ.н., доц. Фока М.В. (glamourousmail11@gmail.com, 0957012135),

к.пед.наук, доц. Ярова Л.О. (yar.larisa.kdpu@gmail.com , тел. 0667932670, 0672546400);

к.філ.н., доц. Кирилюк О. Л. (kyryluk@ukr.net, тел. 0675208505)

23-24 листопада 2022 року

200

Міністерство освіти і науки України; ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Поморська академія (м. Слупськ, Польща);

Природничо-гуманітарний університет (м. Седльце, Польща);

Університет суспільних наук (м. Лодзь, Польща)

15.

VIII Щорічна звітна конференція наукового товариства студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти «Технологічна та професійна освіта»

Кафедра технологічної та професійної освіти

Відповідальний: к.пед.н. Щирбул О.М. (тел.0956650811, a.shirbul@ukr.net )

Листопад 2022 року

50

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Глухівський педагогічний університет імені Олександра Довженка;

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

16.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми національного законодавства»

Кафедра права та правоохоронної діяльності,

Відповідальні:

доцент Чернік С.Д.,

(тел. 0951311632, conferencelaw@ukr.net)

17 листопада

2022 року

100

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

17.

Круглий стіл «Особливості формування інклюзивного середовища в освітньому процесі»

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти

Відповідальні: к.п.н., професор Рацул А.Б. (тел. 0957256677, aratsul40@gmail.com)

 

Листопад-Грудень 2022 року

25

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Управління освіти Кропивницької міської ради Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр №1" Кропивницької міської ради, м.Кропивницький

18.

Семінар – практикум для вихователів ЗДО «Формування основ здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку»

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відповідальна:
к.пед.н., доцент Мартін А.М. (тел.: 0957688987, tarapakamartin@gmail.com )

листопад

20

ЦДПУ ім.В.Винниченка; Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

19.

Круглий стіл для вчителів початкових класів "Вивчення інформатичної освітньої галузі в НУШ

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відповідальні: Вдовенко В.В. (тел.: 0506897281, violeta_vv@ukr.net )

листопад

15

ЦДПУ ім.В.Винниченка

20.

Семінар – практикум для вихователів ЗДО

«Актуальні проблеми дошкільної освіти»

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відповідальні: канд. пед.н., доц. Прибора Т.О. (тел.: 0955103430, t.o.prybora@cuspu.edu.ua )

листопад

10

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Заклад дошкільної освіти №35 "Світлячок" м. Кропивницький

21. Круглий стіл для вчителів за тематикою проєкту «Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій»

ЦДПУ ім.В.Винниченка,
Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень, Пасічник Н.О., +380 504570907, pasichnyk1809@gmail.com. Ріжняк Р.Я. +380 505666026, rizhniak@gmail.com

Грудень 2022 року 25

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

 КЗ «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького», Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат

22.

Математичні, природничі та комп’ютерні науки, технології, навчання науково-практичні рішення та підходи молодих науковців

Факультет математики, природничих наук та технологій,

Відповідальна:

Сальник І.В., (тел. 0507298092,

isalnyk@gmail.com )

1 грудня 2022 року

50

Міністерство освіти і науки України; ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Криворізький державний педагогічний університет

23.

Круглий стіл для старшокласників за тематикою проєкту «Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій»

Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень,
Відповідальні: Ріжняк Р.Я. (тел. 0505666026, rizhniak@gmail.com Акбаш К.С. (тел. 0506589684, kateryna.akbash@gmail.com)

Грудень 2022 року

30

ЦДПУ ім.В.Винниченка, Центральноукраїнський національний технічний університет

24.

Круглий стіл для вчителів за тематикою проєкту «Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій»

Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень
Відповідальні: Пасічник Н.О. (тел. 0504570907, pasichnyk1809@gmail.com); Ріжняк Р.Я. (тел. 0505666026, rizhniak@gmail.com)

Грудень 2022 року

25

ЦДПУ ім.В.Винниченка, КЗ «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького»,

Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат

25. Обласний науково-практичний онлайн-семінар «Актуальні питання сучасної української практичної психології»

кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальний: доцент Радул І.Г.
Кропивницький
вул.Шевченка 1,
0993810738
E-mail: pract.psi@gmail.com

Грудень

2022 року
100 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
26.

Регіональний науково-практичний семінар «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану».

ЦДПУ ім.В.Винниченка,
кафедра психології та соціальної роботи, факультету педагогіки, психології та мистецтва
Відповідальний:
ст. викладач Калашникова Л.В.
Кропивницький, вул.Шевченка 1,
E-mail: pract.psi@gmail.com

25 листопада

2022 рок
50

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1 Кропивницької міської ради»

27.

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій

Відповідальні:

д.філ.н., доц. Фока М.В. (glamourousmail11@gmail.com, 0957012135),

к.пед.наук, доц. Ярова Л.О. (yar.larisa.kdpu@gmail.com , тел. 0667932670, 0672546400);

к.філ.н., доц. Кирилюк О. Л. (kyryluk@ukr.net, тел. 0675208505)

30-31 березня 2023 року

150

Міністерство освіти і науки України;

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира  Винниченка;

Поморська академія (м. Слупськ, Польща);

Природничо-гуманітарний університет (м. Седльце, Польща);

Університет суспільних наук (м. Лодзь, Польща)

28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика»

кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва
Відповідальні: проф. Гейко Є.В., доц. Галушко Л.Я.,
ст.викладач Стрілець-Бабенко О.В. (0502996335, 0663038550; pract.psi@gmail.com )

24 лютого

2023 року

50-100

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Лабораторія загальної психології та історії психології ім. В.А. Роменця Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.
29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм»

кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва

Відповідальна:

Клочек Л.В. (0509479455; klochekl55@i.ua )

24 лютого

2023 року

50-100

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Рівненський державний гуманітарний університет

30.

VІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Новації, практики та перспективи розвитку, фізичної культури і спорту»

Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту,

Відповідальна: Бабаліч В.А. (тел. 066-321-93-01, vikababalich@meta.ua)

Березень 2023 року

80

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Управління освіти, науки, молоді та спорту

Кіровоградської обласної державної адміністрації

КЗ «Кіровоградський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

ГО «Міжнародна наукова школа універсології у Кіровоградській області»

31.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми національного законодавства»

Кафедра права та правоохоронної діяльності

Відповідальні:

доц. Чернік С.Д., (тел. 0951311632,
conferencelaw@ukr.net)

20 квітня

2023 року

100

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

32.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки: контекст сталого розвитку регіонів»

Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень
Відповідальний: Ріжняк Р.Я. (тел. 0505666026, rizhniak@gmail.com )

Квітень 2023 року

100

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Центральноукраїнський національний технічний університет

33.

Круглий стіл для вчителів початкових класів

«Актуальні питання початкової освіти»

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відпоаідальна: к.пед.н., доц. Баранюк І. Г. (i.klochek@gmail.com
тел.: 0684590140)

квітень

10

ЦДПУ ім.В.Винниченка

34.

Круглий стіл для вчителів початкових класів «Шляхи виконання концептуальних положень НУШ в початковій школі в умовах воєнного часу»

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відповідальна: к.пед н., доц. Нікітіна О.О. (тел.: 0668864196, hele-nikitin@ukr.net )

квітень

15

ЦДПУ ім.В.Винниченка

35.

Щомісячні семінари Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень

Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень
Відповідальний: Ріжняк Р.Я. (тел. 0505666026, rizhniak@gmail.com )

Вересень – грудень 2022 року, січень – червень 2023 року, (третій тиждень місяця)

15

ЦДПУ ім.В.Винниченка

36.

Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура і спорт в закладах освіти на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку»

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Відповідальні:

к.пед.н., доц. Шевченко О.В. (тел. 0506810690)

19-20 травня 2023 року

70

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство молоді та спорту України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Обласне управління освіти і науки Кіровоградської ОДА;

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. О. Сухомлинського»;

Dasman Bilingual School Al Sharq, Al Kuwait;

Вища технічна школа в Катовіце (Польща);

Вища школа управління та адміністрації в Ополє (Польща);

Державний педагогічний університету фізичного виховання і спорту Республіки Молдова

37.

ХV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

Кафедра технологічної а професійної освіти.

Відповідальний: д.пед.н, проф, завідувач кафедри М.І. Садовий (т.0504570858.

smikdpu@i.ua )

Травень 2023 року

100

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Інститут педагогіки НАПН України;

Рада молодих вчених ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

Атирауський державний університет імені Х. Досмухамедова (Казахстан);

Вища технічна школа в Катовіце (Республіка Польща);

Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, м. Кишинів);

Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія);

Луцький національний технічний університет;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

38.

ХХІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України»

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Відповідальна: к.пед.н., доц. Шевченко О.В. (тел.: 0506810690)

17-18 травня

2023 року

60

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство молоді та спорту України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Обласне управління освіти і науки Кіровоградської ОДА

39.

IX Щорічна звітна конференція наукового товариства студентів, аспірантів, викладачів і вчителів закладів загальної середньої освіти "Технологічна та професійна освіта"

Кафедра технологічної а професійної освіти

Відповідальний: к.пед.н, Щирбул О.М. (т.0956650811, a.shirbul@ukr.net )

Травень 2023 року

50

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

Глухівський педагогічний університет імені Олександра Довженка;

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

40.

I Всеукраїнська науково – практична інтернет конференція «Стратегії розвитку дошкільної освіти в сучасних умовах»

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Відповідальні: доктор пед. наук, професор Котелянець Н.В. (nvnatalka@ukr.net, тел. 0502591013)

17 травня 2023 року

60

Міністерство освіти і науки України;

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик; Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; кафедра дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського; кафедра дошкільної освіти Маріупольського державного університету

41.

Круглий стіл для викладачів та аспірантів ЦНТУ за тематикою проєкту «Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій»

Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень

Відповідальний: Ріжняк Р.Я. (0 505666026, rizhniak@gmail.com)

Травень 2023 року

15

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

КЗ «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького»

Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат

42. Круглий стіл для викладачів та аспірантів ЦНТУ за тематикою проєкту «Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій»

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

Кафедра математики та методики її навчання, Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень, Ріжняк Р.Я. +380 505666026, rizhniak@gmail.com
Травень 2023 року 15

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

КЗ «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького», Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
43.

Семінар «Гіпнотерапія у психологічній корекції емоційних травм у військовослужбовців»

ЦДПУ ім.В.Винниченка,
кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва.
Відповідальний: доцент професор Гейко Є.В.
м.Кропивницький, вул.Шевченка 1,
0502996335
E-mail: pract.psi@gmail.com

Серпень

2022 року
25 ЦДПУ ім.В.Винниченка

44.

Науково-методологічний семінар «Гостьові лекції»

Кафедра технологічної та професійної освіти

Відповідальний: к.тех.н, доц. Рябець С.І., д.пед.наук., доцент Трифонова О.М. к.пед.наук, ст.викл. Дробін А.А.

тел.0509634070, 0501026618, 0953510828; 1432002@ukr.net, o.m.tryfonova@cuspu.edu.ua , drobin@bigmir.net

6 занять впродовж навчального року

20-25

ЦДПУ ім.В.Винниченка;

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Лабораторія дидактики фізики, технологічної та професійної освіти

45. Науково-методичний семінар «Сучасні проблеми дидактики фізики»

Кафедра природничих наук і методик їхнього навчання

Відповідальна: Сальник І.В. (0507298092, isalnyk@gmail.com)

вересень 2022, лютий, травень 2023

(останній четвер місяця)
20-30

Міністерство освіти і науки України;

ЦДУ  ім.В.Винниченка