Щекодіна Ольга, Янчевська Дарина

(студентки 3 курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – Наталя Андросова

Актуальність статті зумовлюється розширенням вибору для позакласного читання сучасної дитячої літератури у школах та активність дітей у бажанні дізнаватися про щось цікаве. Також існує тенденція до читання коротких інформативних текстів у однієї групи дітей і таких, що із захопленням зачитуються різними жанрами дитячих творів. Вчителеві треба вміло поєднувати роботу таких груп на уроках, заохочувати до сприймання літературного жанру.

Стан дослідження: Сучасні дослідження у виявленні соціологічних даних стосовно ставлення до читання дітей і батьків та , як наслідок, зміні відносин між ними проводив Б. Дубін. Йому належить твердження, що «криза читання – це криза соціальності».

Валентина Кириченко

(студентка VІІ курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м.Кропивницький

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Л. Г. Кіндей

Анотація: У статті розглянуто сутність понять «уява», «творчість», окреслено місце дитячої літератури як засобу формування творчої уяви дітей; наголошено на важливості розвитку уяви «не за шаблоном» у дітей молодшого шкільного віку. Розкрито зміст, форми і методи підготовки майбутніх учителів до формування в молодших школярів творчої уяви засобами дитячої літератури на уроках та в позаурочний час.

Ключові слова: творчість, творча уява, молодші школярі, дитяча література.

Юлія Притула

(студентка 3 курсу факультету педагогіки і психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – канд. пед. наук, Т. О. Прибора

Анотація. У статті розкривається сутність та значення доброї вихованості учнів завдяки розвитку їхньої моральної свідомості, самосвідомості, процесу формування взаємовідносин у групі та колективах.

Ключові слова: виховання, морально-етичні якості особистості, колектив.

Олена Байбароша

(студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – Наталя Андросова

Постановка проблеми. Сучасне суспільство надає можливості для реалізації потреб кожної особистості. Концепція національного виховання громадянина України передбачено формування покоління, здатного навчатися впродовж всього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Світлана Голинська

(студентка 4 кyрcy фaкyльтетy педагогіки та психології)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,

м. Кропивницький

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О. М. Ткаченко

Анотація: У статті йдеться про домашню роботу як форму організації навчання, її організацію, ефективність та успішність підготовки і виконання домашніх завдань, крізь призму педагогічних поглядів В. О. Сухомлинського.

Ключові слова: домашня робота, завдання для домашньої роботи, організація домашньої самостійної роботи в початкових класах, В. О. Сухомлинський про організацію домашньої роботи молодших школярів.