Основні напрямки роботи конференції:

  1. Історія, зарубіжний досвід та перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.

  2. Інновації в освіті: теоретичні, практичні та методичні аспекти.

  3. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.

  4. Використання інноваційних методологічних підходів навчання загальнонаукових та спеціальних дисциплін у сучасному суспільстві.

  5. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності в процесі навчання студентів та учнів.

  6. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.

Календар конференції:

Дні роботи (інтернет-режим обговорення статей): 10.10 – 13.10.2017р.

«Онлайн» виступи: з 10 до 13 години 13.10.2017р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контактний телефон: +380660918836

Відповідальна: Пуляк Ольга Василівна - канд. пед. наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ ім. В. Винниченка