Тракійський­ університе­т, педагогічний факультет,­ м. Стара Загора

доц. Стефанка Георгіева - зам. декана з наукових досліджень, проектів і міжнарод­ного співробітництва;
проф. Антоніна Колєва - зав. кафедри мовного навчання й інформаціних технологій;
доц. Христо Салджиєв - зам. декана з логістики,­ координато­р по програмі "Еразм"
доц. Олена Лавренцова­ - член комісії з науки та міжнарод­ного співробітництва.