Городецька Анжела

магістрантка природничо-географічного факультету.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка.

Науковий керівник – доцент кафедри географії,

кандидат біологічних наук Мирза-Сіденко В.М.

           

ПЗФ Онуфріївського району містить 19 объектів природно-заповідного фонду, у тому числі: 7 заказників, 10 заповідних урочищ, 1 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва , 1 комплексна пам’ятка природи. Загальна площа ПЗФ на території району складає 677,7 га. Виконана авторська картосхема ПЗФ.

Ключові слова: ПЗФ, заказник, заповідне урочище,  парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, пам’ятка природи.

Детальніше

Бискуб Юрій

студент природничо-географічного факультету.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка.

Науковий керівник – доцент кафедри географії,

кандидат біологічних наук Мирза-Сіденко В.М.

 

Розглянуто питання виділення функціональних зон в межах території проектованого НПП : заказної зони, зони стаціонарної рекреації, зони регульованої рекреації, сільськогосподарської та лісогосподарської зон. Виконана авторська картосхема зонування.

Ключові слова: НПП, функціональні зони, картосхема.

Детальніше

Костючик Юлія

студентка природничо-географічного факультету,

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка.

Науковий керівник – ст.. викладач кафедри географії,

кандидат географічних наук Маслова Н.М.

 

У статті аналізуються показники матеріального добробуту населення, інфраструктурного освоєння та соціально-екологічного неблагополуччя за районами та найбільшими містами Кіровоградської області . Висвітлено просторові відмінності в рівні життя населення в межах області.

Детальніше

Маслова Н.М.1, Мунтян П.П.2

1 - к.г.н., старший викладач кафедри географії та геоеокології;

2 - магістрант природничо-географічного факультету.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький, Україна

 

В статті розглядаються суть, причини та регіональні різновиди сепаратизму в сучасному світі. Окрема увага приділена проявам сепаратизму у Європі.

Ключові слова: сепаратизм, етнічні конфлікти, сецесія, іредентизм тощо.

Онойко Ю.Ю.

кандидат географічних наук,

доцент кафедри географії та геоекології

Центральноукраїнський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка

м. Кропивницький, Україна

 

Постановка проблеми, формування цілей статті. Розумове виховання в сучасній системі освіти України визначається як один із пріоритетних напрямків розвитку дітей та молоді. Адже виховання конкурентоспроможної особистості, творчої, інтелектуальної, здатної критично мислити, приймати обґрунтовані рішення, аргументовано відстоювати власну точку зору розглядається як головна мета сучасного освітньо-виховного процесу (Закон України «Про освіту», 2017).