Мета заходу – популяризація розробок вітчизняних вчених та інноваторів, залучення інвесторів до фінансування впровадження новітніх розробок.

Оголошується конкурс на здобуття премій для молодих науковців та стипендій для аспірантів та докторантів Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради.

Рада молодих вчених Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка стала співорганізатором ІV-ої Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», яка протягом з 17 по 21 квітня 2017року відбувалася на фізико-математичному факультеті під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Миколи Ілліча Садового. До оргкомітету конференції включена голова Ради молодих вчених КДПУ, к.пед.н., доц. О.М.Трифонова.

13 квітня 2017 року голова Ради молодих вчених Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в рамках профорієнтаційної роботи відвідала ряд навчальних закладів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Зокрема, під час зустрічі з учнями загальноосвітньої школи № 1 (м. Корсунь-Шевченківський) були обговорені особливості вступної компанії 2017 року, переваги навчання у Кіровоградському державному педагогічному університет імені Володимира Винниченка, окреслено перспективи становлення особистості школярів як активних громадян українського суспільства.

Команда Громадської організації “Освітні тренди” ініціює продовження міжнародної інноваційної навчально-тренінгової програми академічної майстерності “Школа академічного письма: від теорії до практики”. Проект спрямований на підвищення професійних компетентностей в  сфері академічного письма з особливим акцентом на практичній складовій для всіх, хто намагається якісно змінювати вищу освіту в Україні.