Премія імені Левка Ревуцького для композиторів і виконавців

Відділ міжнародних зв'язків університету повідомляє, що триває подання пропозицій на щорічну державну премію орієнтовану на композиторів та виконавців творів академічного музичного мистецтва, написаних та оприлюднених (виконаних) не раніше, ніж протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії. Пропозиції на номінацію премії можуть вносити творчі спілки, вищі навчальні заклади культури і мистецтва, театрально-видовищні заклади, мистецькі колективи.

Географія: Україна
Організатор: Міністерство культури молоді та спорту
Розмір гранту: 20 000 гривень
Дедлайн: 1 Січня 2020

Електронна адреса: gensitsky@mincult.gov.ua
Веб-посилання: https://bit.ly/3465IpQ
Опис:

На здобуття Премії до 01 січня 2020 року до Міністерства культури України (вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відділ музичного мистецтва головного управління мистецтв Директорату мистецтв, каб. 310) подаються:

- клопотання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення; 

- письмова згода претендента на висування його музичного твору/концертної програми на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;

- творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;

- копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копії документів про освіту;

- партитура твору – у напряму композиторська творчість;

- аудіо-/відеозаписи твору, концертної програми;

- ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір, концертну програму та рецензії (за наявності).

Контактні дані: 044‑234-79-11, gensitsky@mincult.gov.ua, Гліб Генсіцький

Положення про премію імені Л. М. Ревуцького можна переглянути за посиланням:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0774-17

Інформацію надано науковим відділом