З 14 по 16 травня 2020 року у ЦДПУ ім. В. Винниченка проводитиметься процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв’язку.

Із програмою акредитаційної експертизи та наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №742-Е від 05.05.2020р. про призначення експертної групи можна ознайомитись на сайті університету у рубриці «Ліцензування та акредитація».