У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та карантинними заходами, юридична клініка «Artium de Lex» ЦДПУ ім. В.Винниченка з 14 вересня переходить на дистанційну форму роботи.

Зв’язатися з нами можна за адресою електронної пошти: kdpuklinika@gmail.com

Юридична клініка надає такі види безоплатної правової допомоги:

  • надання правової інформації;
  • надання роз’яснень з правових питань;
  • складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

Право на безоплатну правову допомогу надається громадянам соціально вразливих верств населення (студентам, багатодітним сім’ям, пенсіонерам, ветеранам війни, малозабезпеченим тощо).

Правова допомога надається з таких галузей права: цивільне, сімейне, земельне, трудове, житлове та інших галузей права, окрім кримінального.

Юридична клініка не здійснює представництво інтересів осіб у судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування.

Допомога надається студентами-консультантами під керівництвом викладачів-кураторів та керівника Юридичної клініки.