взяти участь у роботі
V Міжнародної науково-практичної
Інтернет-конференції
«Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів:
проблеми та стратегії»

яка відбудеться 20 лютого 2021 року
на базі кафедри лінгводидактики та іноземних мов
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Інформаційний лист

Information Letter