Відповідно до п.2-5 ст.62 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами і доповненнями), Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Порядку формування рейтингу успішності студентів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для призначення академічних стипендій призначено академічну стипендію 

на І семестр 2020-2021 н.р. здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за державним замовленням з 01.09.2021 р.

на І семестр 2020-2021 н.р. здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за державним замовленням з 01.09.2021 р.