Фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка запрошує Вас до участі в роботі науково-практичної конференції «ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА», яка відбудеться 27-28 квітня 2012 року.

Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського

Пропонуються такі напрямки роботи конференції:

 • інноваційні підходи до організації реформування та вдосконалення природничо-математичної і технологічної освіти;
 • засоби сучасного навчального середовища;
 • навчальний експеримент у природничо-математичній і технологічній освіті.


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови:
Биков В.Ю. – доктор техн. наук, професор, академік НАПН України
Семенюк О.А.– професор, ректор КДПУ ім. В.Винниченка

Члени оргкомітету:
Атаманчук П.С. – доктор пед. наук, професор 
Величко С.П. – доктор пед. наук, професор
Вовкотруб В.П. – доктор пед. наук, професор
Волчанський О.В. – канд. фіз.-мат. наук, доцент
Гончаренко С.У. – доктор пед. наук, професор, академік НАПН України
Корецька Л.В. – директор Кіровоградського обласного ІППО ім. В. Сухомлинського
Ляшенко  О.І. - – доктор пед. наук, професор, академік НАПН України
Мартинюк М.Т. – доктор пед. наук, професор, чл.-кор. НАПН України
Подопригора Н.В. – кандидат пед. наук, доцент
Ріжняк Р.Я. – канд. пед наук, професор
Садовий М.І. – доктор пед.наук, професор
Самойленко П.І. – доктор пед. наук, професор, чл.-кор..РАО (Росія)
Сальник І.В. – канд. пед.наук, доцент
Сірик Е.П. – канд.. пед. наук, доцент
Царенко О.М. – канд. техн. наук, професор
Чінчой О.О. – канд. пед. наук, доцент
Шарко В.Д. – доктор пед. наук, професор
Шершнєв Є.Б. – канд. техн. наук, доцент (Білорусь, м. Гомель)
Шут М.І. – доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАПН України

Матеріали конференції будуть видані:

 • у збірнику тез (обов’язкові для всіх);
 • у Наукових записках КДПУ (видання фахове);
 • за бажанням автора в електронному фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби навчання» з тематики ІКТ за окремими вимогами http://www.ime.edu-ua.net/


Правила оформлення статей та тез:

 • Оформлення тексту статті має відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України № 7-05/6 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».
 • Обсяг статті – до 10 сторінок (плюс 1 стор. ілюстрацій), обсяг тез – до 3-х повних сторінок А4. Мова матеріалів та доповіді – українська, російська, англійська. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman. Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
 • У випадку, коли стаття (тези) містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами.
 • На першій сторінці статті вказуються: УДК – ліворуч (верхній кут) (обов’язково); через 1,5 інтервали назва статті (прописом, у центрі); через 2 інтервали прізвище, ім’я, по батькові; місто, країна (в дужках); через 1,5 інтервали анотація (4 - 5 рядків) та ключові слова (напис – курсив). Анотація трьома мовами (українська, російська, англійська). У кінці статті подається бібліографія – список джерел та літератури (обов’язково).
 • Таблиці та ілюстрації до статті слід подавати (за необхідністю) у якісному виконанні, окремими файлами (ілюстрації).
 • Текст та супровідні матеріали статті та тез мають бути відредаговані і перевірені. Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам.
 • На окремому аркуші обов’язково подавати відомості про автора (авторів) українською мовою.


Матеріали надсилати до 15 березня 2012 року за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, КДПУ ім. В. Винниченка, кафедра фізики та методики її викладання. Електронний варіант статті і тез слід відправити на електронну адресу: Velychko@mail.ru

Вартість друкування статті і тез – 20грн. за одну сторінку, кошти слід перерахувати до 15.03.2012 р. Публікацію матеріалів можна оплатити у будь-якому відділенні КБ "Приватбанк" в Україні через термінал самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет за допомогою Приват24. Номер рахунку, найменування банку та отримувача:
ПАТ КБ "Приватбанк"
Поповнення карткового рахунку
№ 4405 8858 1729 5311
Власенко Олександр Миколайович

Будь-ласка, надішліть, скан-(фото-)копію квитанції про оплату публікації на електронну адресу velychko@mail.ru (оплата вважається зарахованою в разі отримання Вами підтверджувального листа)

Контакти:
( (0522) 36-15-11 (Науковий центр),
(0522) 24-89-01 (деканат фіз.-мат. факультету)
E-Mail: Velychko@mail.ru

Реєстраційна картка для участі