Факультет іноземних мов запрошує Вас взяти участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 22-23 березня 2018 року на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) м.Кропивницький та яка приурочена 35-ти річчю заснування факультету іноземних мов.

Для участі в конференції запрошено провідних зарубіжних фахівців.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

Секція №1. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство). 

Секція №2. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики. 

Секція №3. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.

Секція №4. Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ютерні технології.

Секція №5. Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов, перекладача та фахівця  з прикладної лінгвістики

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, російська

Інформаційний лист

Інформацію надано факультетом іноземних мов