Необхідні лінки для он-лайн-зустрічей з експертами 18-20 червня 2020 року щодо проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

З 17 по 19 червня 2020 року у ЦДПУ ім. В. Винниченка проводитиметься процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Середня освіта (Природничі науки)" за спеціальністю «014 Середня освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв'язку.

 

З 17 по 19 червня 2020 року у ЦДПУ ім. В. Винниченка проводитиметься процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність із використанням технічних засобів відеозв'язку.

 

З 18 по 20 червня 2020 року у ЦДПУ ім. В. Винниченка проводитиметься процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв'язку.

 

Відкрито конкурсний набір студентів на семестровий обмін
у Поморську академію в Слупську (Польща)
протягом осіннього семестру з 01.10.2020 по 30.01.2021
(за умов відсутності карантину)

В обміні можуть взяти участь студенти-бакалаври всіх спеціальностей, крім студентів 1 курсу та останнього семестру випускного курсу всіх освітніх рівнів державної та комерційної форми навчання.

 

Необхідні лінки для он-лайн-зустрічей з експертами 09-11 червня 2020 року щодо проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія та Біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

 

З 09 по 11 червня 2020 року у ЦДПУ ім. В. Винниченка проводитиметься процедура акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Хімія та Біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Хімія ) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв'язку.

 

29-30 травня 2020 року
(у режимі відеоконференції)
відбудеться
ХХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи»

Детальніше