Стипендія здобувачів вищої освіти, призначена з 1 лютого 2020 р. на ІI семестр 2019/2020 н.р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 (зі змінами) (рішення Стипендіальної комісії від 22.01.2020р.)

 

факультет філології та журналістики ЦДПУ імені Володимира Винниченка
оголошує конкурс на кращий відеокліп за мотивами творів Ліни Костенко «КОСТЕНКІАНА-2020»

Інформацію надано факультетом філології та журналістики
 

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції

«РОЛЬ НАУКИ ТА ОСВІТИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

 

Запрошуємо Вас взяти участь в

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

З 01 січня 2020 року Державною казначейською службою України відкрито нові банківські рахунки за стандартом ІВАN для оплати послуг університету.

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 1271 від 04.10.2019 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія».

 

Кандидатські іспити відбудуються з 02 грудня по 25 грудня 2019 року.

 

У 2019-2020 навчальному році ЦДПУ ім. В. Винниченка проходить процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт другого (магістерського) рівня вищої освіти.