Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 1179 від 05.11.2021 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. №1457» Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка призначено базовим навчальним закладом з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Середня освіта (Трудове навчання та технології)».

1. Інформаційний лист
2. Вимоги до оформлення конкурсних робіт
3. Відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи