Сектор ліцензування та акредитації є підрозділом відділу забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Мета діяльності: організаційне забезпечення здійснення процедури акредитації освітніх програм та ліцензування.

Основні завдання:

– організаційне сприяння підготовці акредитаційних та ліцензійних справ;

– надання методичної допомоги при підготовці акредитаційних та ліцензійних матеріалів завідувачам випускових кафедр та гарантам ОП;

– підготовка електронних ліцензійних справ та подання їх в МОН через ЄДЕБО;

– аналіз стану відповідності ліцензійним умовам кадрового складу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ЗВО;

– узагальнення інформації щодо проходження акредитаційних процедур;

– оновлення загальноуніверситетської інформації щодо ліцензування та акредитації;

– надання технічної допомоги щодо заповнення відомостей самооцінювання в інформаційній системі НАЗЯВО;

– розміщення та підтримання в актуальному стані інформації, пов’язаної із проходженням акредитаційних та ліцензійних процедур, на веб-сайті університету та в ЄДЕБО згідно Положення про акредитацію освітніх програм та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у межах своїх функціональних обов’язків);

– накладання електронного цифрового підпису відповідальної особи;

– підготовка проекту наказу про призначення гарантів ОП, складу груп забезпечення спеціальностей;

– опрацювання нормативної бази Національного агентства щодо акредитації та МОН щодо ліцензування, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;

– аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення освітніх програм вимогам Ліцензійних умов та подання її ректорату;

– забезпечення своєчасного переоформлення ліцензії.