Правила оформлення:

Текст статті до 10 сторінок відповідно до вимог ВАК України (постанова № 7-65/1 від 15.01.2003 р.), шрифт 14, мова українська, редактор Microsoft Word 2003, 7.0., друк на лазерному принтері, один примірник.

Розміщення тексту: заголовок великими літерами симетрично; через 2 інтервали ім’я та прізвище автора(ів); через 1,5 інтервали анотації українською та англійською мовами; через 2 інтервали текст статті з інтервалом 1,5; після тексту статті подається бібліографія, відомості про автора(ів), наукові інтереси.

Ілюстрації виконуються векторною графікою безпосередньо у тексті.

Папір білий, формат А4 (210´297).

Відомості про авторів (на окремому аркуші).