Величко Степан Петрович — доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, — науковий редактор.

Вовкотруб Віктор Павлович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Коновал Олександр Андрійович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Кушнір Василь Андрійович — доктор педагогічних наук, професор кафедри математики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, – заступник головного редактора.

Радул Валерій Вікторович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Садовий Микола Ілліч — доктор педагогічних наук, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та методики трудового навчання, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Самойленко Петро Іванович — доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики Московського державного університету технологій та управління (Росія, м. Москва).

Царенко Олег Миколайович — кандидат технічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, – відповідальний секретар.

Шершньов Євгеній Борисович— кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики УО Гомельського державного університету імені Ф. Скоріни (Білорусь, м. Гомель)