З 29 липня 2022 року розпочинається прийом заяв і документів для вступу на здобуття ОС БАКАЛАВРА

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

У паперовій формі абітурієнти подають заяви в ЦДПУ ім. В. Винниченка в такому разі:

  • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019–2021 років чи оцінок НМТ). Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, мають право подавати електронну заяву, заповнивши форму дистанційної реєстрації для участі в індивідуальній усній співбесіді

  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;

  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників НМТ, сформованій на основі бази даних учасників ЗНО, сертифікаті ЗНО;

  • у разі подання іноземного документа про освіту;

  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

  • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

  • для реалізації права на нарахування додаткових балів;

  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди з конкурсних предметів та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифіката ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавством.

У ЦДПУ ім. В. Винниченка з 01 липня функціонує консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, унесення заяв в електронній формі.

За довідками звертайтеся з понеділка до п’ятниці (9.00–16.00, обідня перерва 13.00–14.00) за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 (каб. 103, корпус № 5).

Телефони приймальної комісії: (095)1485351; (096)6237913.