У червні 2018 року на засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України було затверджено рішення про відкриття у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка нової спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Вступники можуть подавати заяви на денну і заочну форми навчання.   

Вступати на спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» мають право особи з наявністю диплома про вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»), "магістр" з будь-якої спеціальності. Абітурієнти, які вступатимуть за новою спеціальністю, матимуть суттєву перевагу: вони складатимуть лише вступні іспити і не складатимуть ЗНО, на відміну від вступників на спеціальність 081 «Право»».
Правоохоронна діяльність – це діяльність спеціально уповноважених державних органів, основною функцією яких є: виявлення, припинення і попередження правопорушень, відновлення порушених прав або покарання правопорушника, якщо відновлення порушених прав неможливо. Підготовка за даною спеціальністю орієнтує в першу чергу на роботу в правоохоронних, судових та інших державних органах. Однак, різноманіття, повнота і всебічність одержуваних знань і досліджуваних дисциплін, дозволяє з успіхом реалізовувати себе і в інших областях юриспруденції, в тому числі, пов'язаних з економічною діяльністю.
Здобувачі вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодіють методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на створення стратегій розвитку в цій галузі, навичками з розробки й упровадження організаційно-правових заходів з підвищення ефективності правоохоронної діяльності, а також із забезпечення повного та своєчасного розкриття і розслідування злочинів.
Перспективи: Професійна діяльність магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» спрямована на реалізацію правових норм та забезпечення правопорядку у різноманітних сферах життя суспільства. Фахівці даної спеціальності є затребуваними на сучасному ринку праці.
Можливості працевлаштування: Випускники спеціальності «Правоохоронна діяльність» можуть працювати в правоохоронних, судових та інших державних органах, в адвокатурі, прокуратурі, у системі Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, охорони державного кордону, доходів і зборів, виконання покарань, державного фінансового контролю, Національному антикорупційному бюро України, приватних детективних агентствах та інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. Просуваючись кар’єрними сходинками, вони зможуть обіймати посади начальників відділів (управлінь), керівників правоохоронних відомств тощо.

Інформацію надано факультетом історії та права