У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка ліцензовано нову спеціальність 014.15 «Середня освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти з можливістю здобути професійну кваліфікацію вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології.

Підготовку фахівців здійснюватимуть три кафедри ЦДПУ ім. В. Винниченка:

Випускники даної спеціальності відповідно до рівня вищої здобудуть

не лише освітню кваліфікацію:

 • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»);
 • Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»),

а також професійну:

 • Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології основної школи
 • Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи.

Вчителя нової формації, здатного до реалізації  теоретичних і методологічних основ природничих наук для формування предметних компетентностей (природничих наук, фізики, хімії, біології)  на рівні базової і повної загальної середньої освіти; освітніх технологій та методик формування ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої загальноосвітньої школи.

Студенти даної спеціальності матимуть  змогу не лише здобути нові знання та удосконалити свої вміння і навички з природничих наук (фізики, хімії та біології), сучасних психолого-педагогічних теорій навчання (пізнавальних процесів, підвищення якості знань, контекстного, розвивального, узгоджувального, адаптивного тощо), теорії інтеграції освіти та міждисциплінарних зв’язків, традиційних та інноваційних технологій навчання, актуальних проблем розвитку педагогіки та методики навчання природничих наук, фізики, хімії, біології, а також сформувати здатність до здійснення моніторингу професійної педагогічної діяльності, аналізу та узагальнення педагогічного досвіду; самоорганізації власної професійної педагогічної діяльності, рефлексії;  проведення освітніх вимірювань, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу, враховуючи вплив з боку освітньо-наукового середовища; готовності до інновацій в професійній педагогічній діяльності.

Упровадження новації – підготовка фахівців за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» – в практику роботи закладів вищої освіти розширює горизонти для підвищення кваліфікації вчителів на рівні другої вищої освіти.

Умови вступу на спеціальність

014. 15 «Середня освіта (Природничі науки)» в 2018 році:

Освітній ступінь: бакалавр

Ліцензований обсяг:

80 – денна форма навчання

Нормативний термін навчання: 3 роки 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу в 2018 році:

 1. Українська мова та література (ваговий коефіцієнт – 0,3; від 100 балів);
 2. Біологія* (ваговий коефіцієнт – 0,35; від 100 балів);
 3. Географія* або Фізика*, або Хімія* (ваговий коефіцієнт – 0,2; від 100 балів);
 • Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту (0,1);
 • Ваговий коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЦДПУ ім. В. Винниченка (0,05)

Примітка:

* передбачено нарахування додаткових балів [1;20] до одного з предметів сертифікату ЗНО для учасників Всеукраїнської олімпіади ЦДПУ ім. В. Винниченка, але не вище 200 балів за предмет.

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років.

Освітній ступінь: магістр

Частка ліцензованого обсягу:

50 – денна форма навчання

Нормативний термін навчання на основі іншої спеціальності: 1 рік 10 місяців

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту)

Вступні випробування:

1. Єдиний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька або іспанська) – від 60 балів;

2. Фахове випробування з біології та методики навчання біології – від 60 балів

За наявності диплому бакалавра, спеціаліста чи магістра за неспорідненим напрямом підготовки (спеціальністю) передбачено складання додаткового вступного випробування з біології, яке має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав»/«не склав».

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сторінці «Абітурієнту» веб-сайту ЦДПУ ім. В. Винниченка: https://www.cuspu.edu.ua/